Workshops / Lessen

Bij het ontwikkelen van de workshops werd steeds gezocht naar een actie-reflectie cyclus die de intrinsieke motivatie van de kinderen aanspreekt en naar proces-georiënteerde vormen van creatieve expressie waarin experiment en beeldende interactie met de andere kinderen en de grotere omgeving waarin zij zich bevinden centraal staan.

Om recht te doen aan de verschillende stemmen van de kinderen konden ze naast het maken van stopmotion animatiefilm kiezen voor tekenen, schilderen, drama of schimmenspel.

Meer informatie